The conference starts in:
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
19-20 Nov 2021

Gliwickie Spotkania Naukowe 2019” - zadanie finansowane w ramach umowy nr 511/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Dear Gliwice Scientific Meeetings enthusiasts!

In the near future we shall start registration for the next year meeting.
The next - 24th GSM is to be held on 20-21 November, 2020.
You are cordially invited to attend!

The Organizing Committee