The conference starts in:
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
19-20 Nov 2021

Gliwickie Spotkania Naukowe 2019” - zadanie finansowane w ramach umowy nr 511/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Począwszy od 2014 roku organizowane są „Śląskie Spotkania Naukowe” – interdyscyplinarne warsztaty zespołów badawczych regionu śląskiego działających w szeroko pojętym obszarze bio-. Celem Spotkań jest poznanie się osobiste pracowników śląskiej nauki oraz zapoznanie się z bieżącą tematyką naukową, metodami i sprzętem, którym dysponujemy w śląskich laboratoriach i ewentualne wykorzystanie dla nawiązywania współpracy.

W Spotkaniach uczestniczą pracownicy Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Program Śląskich Spotkań Naukowych - dostępny w załącznikach - obejmuje przedstawienie tematyki przez kierowników zespołów badawczych i doniesienia wykonawców dotyczące prowadzonych badań w formie krótkich prezentacji .

 

I Śląskie Spotkania Naukowe, Szczyrk, 24-26.10.2014

II Śląskie Spotkania Naukowe, Ustroń, 15-17.05.2015

III Śląskie Spotkania Naukowe, Pyskowice, 3-4.06.2016

IV Śląskie Spotkania Naukowe, Ustroń, 25.03.2017

V Śląskie Spotkania Naukowe, Bobolice, 25-26.05.2018

 VI Śląskie Spotkania Naukowe, Podlesice, 10-11.05.2019

 VII Śląskie Spotkania Naukowe, 29-30.05.2020

VIII Śląskie Spotkania Naukowe, 21-22.05.2021