The conference starts in:
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
21-22 Nov 2024

 

MEN

 

Doskonała Nauka

 


Dear Gliwice Scientific Meeetings enthusiasts!

This year's Meeting is history. Our 21st conference, GSM 2017 was concluded November 18. Thinking ahead: in the near future we shall start registration for the next year meeting.The next - 22nd GSM is to be held November 16-17th, 2018.You are cordially invited to attend!

The Organizing Committee

 

Gliwickie Spotkania Naukowe 2017 - zadanie było finansowane w ramach umowy 634/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.