The conference starts in:
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
19-20 Nov 2021

Gliwickie Spotkania Naukowe 2019” - zadanie finansowane w ramach umowy nr 511/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

SSN 2021
Śląskie Spotkania Naukowe
21-22 May 2021, on-line


To access the registration and abstract submission system system please login or create a new account:


In case of any problems with the registration please contact the conference bureau at: agnieszka.dudlo@polsl.pl