The conference starts in:
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
16-17 Nov 2023

 

ANCHEM

 

BIOGENET

 

Shim-pol

 

Perlan

 

Kendrolab

 

Szanowni Państwo,

Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Śląskich Spotkaniach Naukowych. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju, zdecydowaliśmy się na elektroniczną wersję „Spotkań”. Odbędą się one w dniu 29-30 maja 2020 roku, adres wirtualnej sali zostanie podany zarejestrowanym uczestnikom.

Celem tych spotkań, podobnie jak w poprzednich latach, jest wymiana informacji i nawiązanie współpracy naukowej między zespołami prowadzącymi badania w różnych dziedzinach biotechnologii medycznej i środowiskowej, bioinformatyki, ale także w naukach podstawowych, inżynierii i biologii systemów i in.

Spotkania prowadzone są w języku polskim. Planujemy sesje wirtualne, tj. wykłady on-line (od 10:00 do około 13:00) oraz popołudniową sesję posterową (13:30-16:00). Zapraszamy do nadsyłania streszczeń w języku polskim (z zaznaczeniem wybranej sesji tematycznej oraz formy prezentacji: wykład lub plakat) do dnia 15 maja b.r., na podstawie, których komisja wybierze około 30 wykładowców oraz zakwalifikowane do sesji posterowej plakaty. Wybrani autorzy poproszeni zostaną o przygotowanie elektronicznej wersji plakatów (.pdf, max 3 slajdy), które prezentowane będą na stronie konferencji od dnia 22 maja b.r. a w trakcie konferencji w sesji plakatowej poprosimy o krótką prezentację i dyskusję z autorami w wirtualnych pokojach tematycznych. Proponujemy podział na następujące sesje: Podstawowe Mechanizmy Molekularne; Nowe Strategie Terapeutyczne; Bioinformatyka; Biomarkery.

Chętnych do uczestnictwa w Spotkaniu prosimy o imienne zgłoszenie wraz z tytułem proponowanej prezentacji oraz streszczeniem, nie później niż do dnia 15 maja 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Nie przewidujemy żadnej opłaty rejestracyjnej. Natomiast uczestnicy najlepszych prezentacji mogą uzyskać nagrodę i możliwość publikacji w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (IJMS, IF: 4.2) w specjalnym zeszycie "Recent Advances in Biotechnology” w terminie do końca 2020 roku, z obniżoną opłatą.

 

Serdecznie zapraszamy,

Organizatorzy ŚSN 2020