The conference starts in:
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
16-17 Nov 2023

 

ANCHEM

 

BIOGENET

 

Shim-pol

 

Perlan

 

Kendrolab

 

Począwszy od 2014 roku organizowane są „Śląskie Spotkania Naukowe” – interdyscyplinarne warsztaty zespołów badawczych regionu śląskiego działających w szeroko pojętym obszarze bio-. Celem Spotkań jest poznanie się osobiste pracowników śląskiej nauki oraz zapoznanie się z bieżącą tematyką naukową, metodami i sprzętem, którym dysponujemy w śląskich laboratoriach i ewentualne wykorzystanie dla nawiązywania współpracy.

W Spotkaniach uczestniczą pracownicy Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Program Śląskich Spotkań Naukowych - dostępny w załącznikach - obejmuje przedstawienie tematyki przez kierowników zespołów badawczych i doniesienia wykonawców dotyczące prowadzonych badań w formie krótkich prezentacji .

 

I Śląskie Spotkania Naukowe, Szczyrk, 24-26.10.2014

II Śląskie Spotkania Naukowe, Ustroń, 15-17.05.2015

III Śląskie Spotkania Naukowe, Pyskowice, 3-4.06.2016

IV Śląskie Spotkania Naukowe, Ustroń, 25.03.2017

V Śląskie Spotkania Naukowe, Bobolice, 25-26.05.2018

 VI Śląskie Spotkania Naukowe, Podlesice, 10-11.05.2019

 VII Śląskie Spotkania Naukowe, Online, 29-30.05.2020

VIII Śląskie Spotkania Naukowe, Online, 21-22.05.2021

IX Śląskie Spotkania Naukowe, Istebna, 27-28.05.2022

X Śląskie Spotkania Naukowe, Pokrzywna, 19-21.05.2023