The conference starts in:
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
16-17 Nov 2023

 

ANCHEM

 

BIOGENET

 

Shim-pol

 

Perlan

 

Kendrolab

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Śląskich Spotkaniach Naukowych, które odbędą się w dniach 21-22 maja 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczne Spotkania odbędą się formule „virtual meeting” (adres wirtualnej sali zostanie podany zarejestrowanym uczestnikom konferencji).

Celem tych spotkań, podobnie jak w poprzednich latach, jest wymiana informacji i nawiązanie współpracy naukowej między zespołami prowadzącymi badania w różnych dziedzinach biotechnologii medycznej i środowiskowej, bioinformatyki, ale także w naukach podstawowych, inżynierii i biologii systemów, i innych. W tym roku planujemy następujące sesje: (i) Podstawowe Mechanizmy Molekularne; (ii) Biotechnologia Medyczna i Nowe Strategie Terapeutyczne; (iii) Biomateriały i Biotechnologia Środowiskowa, (iv) Bioinformatyka i Modelowanie Matematyczne. Spotkania prowadzone są w języku polskim. Planujemy dwa rodzaje prezentacji: wykłady on-line (tj. prezentacje 10-20 minutowe), od 10:00 do 13:00, oraz sesje e-posterowe, od 13:30 do 16:00.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń w języku polskim (z zaznaczeniem wybranej sesji tematycznej oraz formy prezentacji: wykład lub plakat) do dnia 15 maja b.r. Na podstawie streszczeń Komitet Naukowy przeprowadzi selekcję, a wybrani autorzy zostaną poproszeni o przygotowanie prezentacji (w przypadku e-posterów będzie to prezentacja zawierająca maksymalnie 3 slajdy).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Spotkaniach prosimy o imienne zgłoszenie w terminie do 15 maja 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://gsn.io.gliwice.pl/index.php/registration. Nie przewidujemy żadnej opłaty rejestracyjnej.

 

Serdecznie zapraszamy,

Organizatorzy ŚSN 2021